Fontainebleau 2022 van 26 tot 29 MEI

In de kijker

Zomerstage Nationaal Park Gran Paradiso

Zomerstage Nationaal Park Gran Paradiso

6-daagse huttentocht in dit prachtig natuurgebied
In 2022 organiseren we opnieuw een weekenduitstap naar het bos van Fontainebleau om te klimmen en te wandelen. Nabij Fontainebleau is een gigantisch natuurgebied en een zeer populaire vakantiebestemming met een enorm groot bos. Het beslaat 280 vierkante kilometer van grotendeels aaneengesloten natuur. 

Het interessante aan zo’n reusachtig natuurgebied is dat het een eigen klimaat heeft. Fontainebleau heeft zijn eigen gesloten natuurlijke kringloop die er voor zorgt dat de grond minder snel uitdroogt en de temperatuur gematigder wordt. Het specifieke klimaat zorgt er onder meer voor dat je ter plaatse planten en dieren vindt die normaal gezien enkel veel zuidelijker voorkomen.

In Fontainebleau komen twee geologische regio’s samen, wat ervoor zorgt dat twee natuurlijke omgevingen door elkaar aanwezig zijn. Je vindt er enerzijds echte heideplanten en anderzijds planten die enkel in kalkrijke gebieden 
groeien. De reden is de geologie van het terrein: je hebt een laag zandsteen en een laag rotssteen die boven elkaar aanwezig zijn. De ene laag spoelt bij regen sneller weg dan de andere, waardoor de boulderblokken ontstaan die Fontainebleau voor klimmers zo interessant maakt. 

Het bos was het eerste in Europa waar bepaalde delen bewust met rust werden gelaten qua bosbeheer. Dat heeft belangrijke historische redenen. Het domein was in de periode voor de Franse revolutie namelijk eigendom van de Franse koningen die er hun jachtterrein van maakten. Om die reden kreeg je daar een zeer groot, goed beschermd en aaneengesloten bos.

In de negentiende eeuw zorgden kunstenaars van de school van Barbizon vervolgens voor een nog verregaander natuurbehoud. Deze artiesten lieten zich voor hun werk inspireren door de natuur en vanuit hun romantische instelling ijverden zij ervoor om die natuur haar gang te laten gaan zonder menselijk ingrijpen. Door hun toedoen werden in 1853 sommige delen van het bos officieel beschermde gebieden (o.a. Francard, le Cuvier Châtillon, le bas Bréau…). Dat waren de eerste echte bosreservaten in Europa.

Omwille van hetgeen hierboven is vermeld, is de biodiversiteit enorm zowel voor planten, bloemen als insecten. Op Europees niveau wordt het bos aangeduid als “habitatgebied” wat betekent dat het gebied van Europees belang geacht wordt voor de instandhouding van de grote biodiversiteit.

De wandelaars kunnen gebruik maken van aangeduide paden. Die zijn er in alle lengtes en moeilijkheidsgraden. Maar let goed op: er is nergens een waterbron te vinden (door de aard van de zandbodem). Je moet dus water voor de ganse dag meenemen op de wandeling. Als je wandelt is het absoluut noodzakelijk een kaart te gebruiken waarop de 
nummers van de bospercelen zijn aangeduid. Zo is het mogelijk om indien nodig je positie te bepalen. Dat is zeer belangrijk. Het bos is zeer groot en verdwalen is nooit uitgesloten.

Voor de klimmers zijn aangeduide routes in de klimmassieven voorzien. De routes zijn voorzien van kleurcodes gaande van gemakkelijk (is zeer relatief ) naar zeer moeilijk. De rotsblokken zijn niet hoog. Een klimtouw is overbodig. Voor gezinnen met kinderen is het vermeldenswaard dat een beperkt aantal kindroutes zijn uitgetekend.

We kamperen samen en de camping is besteld. Het is de bedoeling om te staan op het gedeelte van de camping genoemd “Le Bivoac”. Dat is goedkoop maar zonder elektrische aansluiting. Er is wel stromend water aanwezig.

Let wel: het is lente, dus kan het ’s nachts nog zeer fris zijn. Neem voldoende warme kledij mee, vooral voor de kinderen.

Camping “Les Prés” 
 Chemin des Pré1
F77880 Grez-sur-Loing 
Tel 0033 386379583