Rotsbeheer

In de kijker

KVB4 Ervaringsstage

Heb je reeds KVB4 gevolgd en wil je meer ervaring opdoen in het alpiene rotsklimmen ?  Fabrice en Thomas nemen je mee naar Arco om er verschillende multipitch-routes te klimmen.  Je verfijnt er jouw kennis en technieken om op een veilige en vlotte manier rotsklimroutes van meerdere touwlengtes te klimmen. 

BRT
De West-Vlaamse Bergsportvereniging vzw helpt al verschillende jaren mee in het “rotsbeheer” dat gecoördineerd wordt door de Klim- en Bergsportfederatie onder de naam Belgian Rebolting Team. Tijdens dit rotsbeheer worden bestaande massieven onderhouden of nieuwe massieven ingericht om er te kunnen klimmen. De werkzaamheden houden het volgende in : steenvrij maken van de rotswanden, haken plaatsen, standplaatsen installeren, paadjes aangelegd. Er wordt naar gestreefd om de klimmassieven zodanig in te richten zodat er op een zo ecologisch mogelijk manier wordt geklommen. Gedurende de verschillende jaren hebben de WBV-rotswerkers al verschillende klimroutes geïnstalleerd in Durnal, Yvoir en Pont-à-Lesse. Regelmatig gaan we dan ook naar deze massieven om die verder te onderhouden. In 2014 hebben samen met BPA het klimmassief van Hotton volledig onder handen genomen om de klimroutes er veiliger te maken. Reeds verschillende jaren werken we telkens samen met de rotswerkers van Bergsportvereniging Antwerpen (BPA).

Contact : thomas@westvlaamsebergsportvereniging.be