Algemene Vergadering

OPENING VAN HET WBV WERKJAAR & STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VZW WBV met randprogramma voor ALLE leden

Beste leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering van de VZW West-Vlaamse Bergsport Vereniging op zondag 17 maart 2024 in Ontmoetingscentrum (OC) De Galoye, Dikkebusstraat 131 te 8958 Loker-Heuvelland. We verwachten jullie om 10.00 uur om te kunnen starten om 10.15 uur.

Voor deze Algemene Vergadering hebben we een beetje aan de formule gesleuteld. Natuurlijk zijn er de administratieve zaken die moeten afgehandeld worden (conform de wetgeving en onze statuten). Maar daarnaast hopen wij zoveel mogelijk WBV leden te kunnen betrekken bij deze vergadering en het programma dat wij op die dag hebben opgezet.

Na de vergadering, rond 12.00 uur, voorzien wij een gratis aperitief voor alle aanwezigen. Dan hebben wij een “foodtruck” voorzien die ons 2 soorten hamburgers en frietjes (met bijpassende saus) zal voorschotelen. WBV neemt een deel van de kosten voor zijn rekening zodat de kostprijs slecht € 10,- per persoon is. Hiervoor is inschrijven verplicht.

In de namiddag voorzien wij 2 wandelingen in de prachtige streek van het Heuvelland. Eén wandeling zal ongeveer 5 km zijn en is bedoeld om zeker ook met kinderen te kunnen doen. De andere wandeling is iets langer is een eigenlijk een halve dag wandeling. Hiervoor moet niet ingeschreven worden. De wandelingen starten rond 13.30 u aan De Galoye in Loker (adres : zie eerder in dit artikel).

Mogen wij dan ook een warme oproep doen om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. Dit is tevens een moment om met andere leden een gezellige babbel te hebben, terug te kijken op het voorbije jaar en zeker ook vooruit te blikken naar het komende jaar. Er kan ook met de bestuursleden overlegd worden want dit is voor ons het beste klankbord om te voelen en te ondervinden of wij wel voldoende aan de noden van de leden te gemoed komen. Wij proberen zeker, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met de gemaakte opmerkingen.

Let wel : in de vergadering hebben enkel de werkende leden stemrecht maar wij zullen graag naar ieders opmerkingen luisteren. Ieder werkend lid wordt nog eens persoonlijk uitgenodigd.

OPROEP WERKEND LID / BESTUURSLID

Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, kandidaat werkende leden verkozen na voordracht door de Raad van Bestuur. Enkel werkende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, ook een aantal bestuursleden herkozen en/of worden nieuwe bestuursleden gekozen. Wij kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken. Zie afzonderlijk tekstje.

Voor bijkomende inlichtingen om bestuurslid/werkend lid te worden, kan je bij mij terecht.

Bart Vercruyssen Tel. 0474/28.69.26 bart@wbvvz.be


Ondergetekende zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering met personen.

Ondergetekende schrijft in voor de foodtruck met :

 •     Volwassenen
  
 •     Kinderen
  

Terug te sturen naar info@wbvvzw.be of af te geven aan één van de bestuursleden (zie achteraan in deze Nieuwsbrief) of telefonisch bij Bart (0474/28 69 26)

EN DIT TEN LAATSTE OP MAANDAG 4 MAART 2024

Agenda